Innovasjon gjennom samarbeid

Insam er et åpent rådgivingsmiljø hvor bærekraftig omstilling står i fokus.
Jobber du med by- og stedsutvikling, eller andre komplekse samfunnsutfordringer? Har du behov for en sparringspartner, eller trenger bistand til å gjennomføre et prosjekt, er du velkommen til å kontakte oss.

Insam ble etablert i 2006, med mål om å styrke kvalitet, helhet og gjennomføringskraft i by- og stedsutviklingsprosjekter. Siden den gang har insam vokst, og vi er nå et tverrfaglig team som samarbeider på tvers av fag, sektorer og samfunnsnivåer. På denne måten håper vi å finne fram til de innovative løsningene som trengs for å kunne håndtere de sammensatte utfordringene samfunnet vårt står overfor. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere inkluderer offentlige og private virksomheter, akademia og ideelle organisasjoner.

Vi kan bidra med:

Rådgivning
Prosessledelse
Nettverksledelse
Prosjekt- og konseptutvikling
Utredning og analyse
Institusjonalisering av nye roller og arbeidsmetoder
Aktuelt
13. juni 2022

Videreutdanning i bærekraftig omstillingsledelse

I november 2022 starter et nytt deltids masteremne for fagfolk og ledere som har, eller ønsker å ta, en rolle i lokale omstillingsprosjekter. Insam leder undervisningen som blir samlingsbasert hos…
Aktuelt
14. mars 2022

GrønnPraksis 22

GrønnPraksis 22 er en ny arena for alle som ønsker å styrke lokalt og regionalt arbeid for bærekraftig omstilling. Her løftes de konkrete prosjektene opp og erfaringer deles for å…
Aktuelt
31. januar 2022

Perspektiver på fremtidens holdeplasser

Insam har bistått Ruter med å etablere en strategisk forståelse av holdeplassenes betydning og potensial for å realisere deres målbilde. Ruter har formulert et ambisiøst målbilde som vil legge økt…
Aktuelt
28. januar 2022

Institusjonalisering av klimaarbeid i Kristiansand kommune

Insam og Cicero har bistått Kristiansand kommune i å styrke kommunens institusjonalisering av arbeidet med bærekraftig klimaomstilling og klimaledelse. Arbeidet tok utgangspunkt i behovet for å utvikle kommunens systemer, verktøy…

Prosjekter

Klimarisiko

Næringsutvikling
og sirkulærøkonomi

Mobilitet og logistikk

Eiendoms- og områdeutvikling

Bærekraftig omstilling

Ledelse og organisasjonsutvikling

By- og stedsutvikling

Kultur og kulturminner

Meld deg på vårt nyhetsbrev