Skip to main content

Innovasjon gjennom samarbeid

Insam er et åpent rådgivingsmiljø hvor bærekraftig omstilling står i fokus.
Jobber du med by- og stedsutvikling, eller andre komplekse samfunnsutfordringer? Har du behov for en sparringspartner, eller trenger bistand til å gjennomføre et prosjekt, er du velkommen til å kontakte oss.

Insam ble etablert i 2006, med mål om å styrke kvalitet, helhet og gjennomføringskraft i by- og stedsutviklingsprosjekter. Siden den gang har insam vokst, og vi er nå et tverrfaglig team som samarbeider på tvers av fag, sektorer og samfunnsnivåer. På denne måten håper vi å finne fram til de innovative løsningene som trengs for å kunne håndtere de sammensatte utfordringene samfunnet vårt står overfor. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere inkluderer offentlige og private virksomheter, akademia og ideelle organisasjoner.

Vi kan bidra med:

Rådgivning
Prosessledelse
Nettverksledelse
Prosjekt- og konseptutvikling
Utredning og analyse
Institusjonalisering av nye roller og arbeidsmetoder
Aktuelt
21. mars 2023

Programmet for GrønnPraksis 23 er klart

GrønnPraksis er en nasjonal arena som løfter frem gode eksempler på hvordan arbeidet med bærekraftig omstilling kan gjøres i praksis. Konferansen skal bidra til samfunnsendring ved hjelp av erfaringsdeling og…
Aktuelt
21. mars 2023

Tema for bevaringsstrategier

Riksantikvarens bevaringsstrategier er nå ute på høring. De skal tilrettelegge for at kulturminner, kulturmiljø og landskap blir bevart og brukt som en ressurs i samfunnsutviklingen. Bevaringsstrategiene skal også synligjøre og…
Aktuelt
20. mars 2023

Kai Mjøsund er ny rådgiver i insam

Vi har gleden av å meddele at Kai Mjøsund ble en del av vårt team fra februar 2023. Kai kommer fra jobb som avdelingsdirektør og spesialrådgiver i Forskningsrådet med bred…
Aktuelt
18. februar 2023

Boligkjøpere og mobilitet

Insam har på oppdrag for Nordr Eiendom AS utarbeidet en rapport hvor formålet er å gi et helhetlig grunnlag for å vurdere, utvikle og beslutte både strategiske føringer og løsninger…

Prosjekter

Klimarisiko

Næringsutvikling
og sirkulærøkonomi

Mobilitet og logistikk

Eiendoms- og områdeutvikling

Bærekraftig omstilling

Ledelse og organisasjonsutvikling

By- og stedsutvikling

Kultur og kulturminner

Meld deg på vårt nyhetsbrev