Innovasjon gjennom samarbeid

Insam er et åpent rådgivingsmiljø hvor bærekraftig omstilling står i fokus.
Jobber du med by- og stedsutvikling, eller andre komplekse samfunnsutfordringer? Har du behov for en sparringspartner, eller trenger bistand til å gjennomføre et prosjekt, er du velkommen til å kontakte oss.

Insam ble etablert i 2006, med mål om å styrke kvalitet, helhet og gjennomføringskraft i by- og stedsutviklingsprosjekter. Siden den gang har insam vokst, og vi er nå et tverrfaglig team som samarbeider på tvers av fag, sektorer og samfunnsnivåer. På denne måten håper vi å finne fram til de innovative løsningene som trengs for å kunne håndtere de sammensatte utfordringene samfunnet vårt står overfor. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere inkluderer offentlige og private virksomheter, akademia og ideelle organisasjoner.

Vi kan bidra med:

Rådgivning
Prosessledelse
Nettverksledelse
Prosjekt- og konseptutvikling
Utredning og analyse
Institusjonalisering av nye roller og arbeidsmetoder
Aktuelt
5. oktober 2022

Fornebu HUB – et pilotprosjekt for bærekraftig logistikk

Varelogistikken er i dag lite koordinert og et høyt antall kjøretøy frakter mye «luft». Bærum kommune, Aker Property Group og Bytjenester samarbeider derfor om å utvikle fremtidens løsninger for varelogistikk.…
Aktuelt
12. september 2022

Bærekraftig transformasjon av Kaldnes vest

Kommunene Færder og Tønsberg har engasjert insam til å bistå i arbeidet med å utvikle en felles strategi og prinsipplan for Kaldnes vest. Industrivirksomheten der er avviklet, og de to…
Aktuelt
2. september 2022

Nye strategier for bevaring av kulturmiljø

Med utgangspunkt i stortingsmeldingen Nye mål i kulturmiljøpolitikken (2019-2020), skal kulturminneforvaltningen i Norge jobbe på nye måter. Virkemidler skal i større grad sees i sammenheng, og det legges opp til…
Aktuelt
13. juni 2022

Videreutdanning i bærekraftig omstillingsledelse

I november 2022 starter et nytt deltids masteremne for fagfolk og ledere som har, eller ønsker å ta, en rolle i lokale omstillingsprosjekter. Insam leder undervisningen som blir samlingsbasert hos…

Prosjekter

Klimarisiko

Næringsutvikling
og sirkulærøkonomi

Mobilitet og logistikk

Eiendoms- og områdeutvikling

Bærekraftig omstilling

Ledelse og organisasjonsutvikling

By- og stedsutvikling

Kultur og kulturminner

Meld deg på vårt nyhetsbrev