Innovasjon gjennom samarbeid

Insam er et åpent rådgivingsmiljø hvor bærekraftig omstilling står i fokus.
Jobber du med by- og stedsutvikling, eller andre komplekse samfunnsutfordringer? Har du behov for en sparringspartner, eller trenger bistand til å gjennomføre et prosjekt, er du velkommen til å kontakte oss.

Insam ble etablert i 2006, med mål om å styrke kvalitet, helhet og gjennomføringskraft i by- og stedsutviklingsprosjekter. Siden den gang har insam vokst, og vi er nå et tverrfaglig team som samarbeider på tvers av fag, sektorer og samfunnsnivåer. På denne måten håper vi å finne fram til de innovative løsningene som trengs for å kunne håndtere de sammensatte utfordringene samfunnet vårt står overfor. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere inkluderer offentlige og private virksomheter, akademia og ideelle organisasjoner.

Vi kan bidra med:

Rådgivning
Prosessledelse
Nettverksledelse
Prosjekt- og konseptutvikling
Utredning og analyse
Institusjonalisering av nye roller og arbeidsmetoder
Aktuelt
2. desember 2021

Drammenskonferansen 2021 – Opptak

Drammenskonferansen 2021 hadde fokus på innflytelse og medvirkning i by- og stedsutvikling. I år ble konferansen sendt digitalt fra Hollenderiet, det nye folkeverkstedet i Drammensbiblioteket. Opptaket er lagt ut nedenfor.…
Aktuelt
2. september 2021

Mulighetsstudie: Kunstarena Fjordbyen

Insam har på oppdrag fra Lier kommune laget en mulighetsstudie for kunstarena i Fjordbyen. Her anbefales det produksjon og gjennomføring av kunst- og kulturprosjekter gjennom hele plan- og byggeperioden for…
Aktuelt
18. mai 2021

Vi inviterer kommuner med på forskning om sirkulærøkonomi

Kommunene kan spille en avgjørende rolle i overgangen til sirkulærøkonomien, men det er behov for mer kunnskap om hva denne rollen innebærer. Insam, SUM og CICERO inviterer derfor til deltakelse i…
Aktuelt
18. mai 2021

Klimarisiko og klimaoptimale investeringer

Insam har nå gjennomført et prosjekt for KBN om hvordan kommuner kan gjøre gode klimarisikovurderinger knyttet til beslutninger om kommunale investeringer. Utgangspunktet var rapporten Klima, risiko og bærekraftig utvikling i…

Prosjekter

Klimarisiko

Næringsutvikling
og sirkulærøkonomi

Mobilitet

Eiendoms- og områdeutvikling

Bærekraftig omstilling

Ledelse og organisasjonsutvikling

By- og stedsutvikling

Kultur og kulturminner

Meld deg på vårt nyhetsbrev