Innovasjon gjennom samarbeid

Insam er et åpent rådgivingsmiljø hvor bærekraftig omstilling står i fokus.
Jobber du med by- og stedsutvikling, eller andre komplekse samfunnsutfordringer? Har du behov for en sparringspartner, eller trenger bistand til å gjennomføre et prosjekt, er du velkommen til å kontakte oss.

Insam ble etablert i 2006, med mål om å styrke kvalitet, helhet og gjennomføringskraft i by- og stedsutviklingsprosjekter. Siden den gang har insam vokst, og vi er nå et tverrfaglig team som samarbeider på tvers av fag, sektorer og samfunnsnivåer. På denne måten håper vi å finne fram til de innovative løsningene som trengs for å kunne håndtere de sammensatte utfordringene samfunnet vårt står overfor. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere inkluderer offentlige og private virksomheter, akademia og ideelle organisasjoner.

Vi kan bidra med:

Rådgivning
Prosessledelse
Nettverksledelse
Prosjekt- og konseptutvikling
Utredning og analyse
Institusjonalisering av nye roller og arbeidsmetoder
Aktuelt
21. november 2022

insam søker seniorrådgivere

Insam er et medarbeidereid rådgivingsselskap som jobber for omstilling til et bærekraftig samfunn. Vi er engasjert i by- og stedsutvikling, grønn mobilitet og logistikk, kultur- og kulturminner og organisasjonsutvikling. Våre…
Aktuelt
11. oktober 2022

Fullsatt masteremne i bærekraftig omstillingsledelse

Det nye masteremnet i bærekraftig omstillingsledelse fikk overveldende søkertall, og de 35 plassene er nå fullsatt. Kurset går av stabelen i november, og vil ledes an av Lobna Mohamed og…
Aktuelt
5. oktober 2022

Fornebu HUB – et pilotprosjekt for bærekraftig logistikk

Varelogistikken er i dag lite koordinert og et høyt antall kjøretøy frakter mye «luft». Bærum kommune, Aker Property Group og Bytjenester samarbeider derfor om å utvikle fremtidens løsninger for varelogistikk.…
Aktuelt
12. september 2022

Bærekraftig transformasjon av Kaldnes vest

Kommunene Færder og Tønsberg har engasjert insam til å bistå i arbeidet med å utvikle en felles strategi og prinsipplan for Kaldnes vest. Industrivirksomheten der er avviklet, og de to…

Prosjekter

Klimarisiko

Næringsutvikling
og sirkulærøkonomi

Mobilitet og logistikk

Eiendoms- og områdeutvikling

Bærekraftig omstilling

Ledelse og organisasjonsutvikling

By- og stedsutvikling

Kultur og kulturminner

Meld deg på vårt nyhetsbrev