insams kontorer ligger i 6. etasje på Papirbredden. Adressen er Grønland 58, 3045 Drammen. Vi er lett tilgjengelige og kan nåes på mange forskjellige måter, blant annet med sykkel, tog, buss, bil og til fots.

Få veibeskrivelse

Lars Wang

Rådgiver og daglig leder

Lars har bred erfaring fra prosjektledelse og prosessbistand, samt erfaring fra mange komplekse byutviklingsoppgaver. Lars er utdannet Sivilingeniør innen samfunnsplanlegging (NTNU), han har en mastergrad i ledelse (BI) og er sertifisert ledelseskonsulent (CMC).

905 23 021
lars@insam.no

Reidunn Mygland

Rådgiver

Reidunn har bred erfaring fra komplekse plan- og utviklingsprosjekter, inkludert utbyggingsavtaleprosesser. Hun har også erfaring med miljøprogrammering i tidlig fase.
Reidunn er utdannet Sivilingeniør innen bygg, etterutdanning innen planlegging.

934 62 524
reidunn@insam.no

Dag Erlend Lohne Mohn

Rådgiver

Dag har solid erfaring med prosjektledelse og forretningsutvikling i privat og offentlig sektor. Han har i tillegg god kjennskap til kulturminnearbeid og -forvaltning.
Dag har utdannelse innen PR, kommunikasjon, prosjektledelse og språk.

920 35 254
dag@insam.no

Tron Myrén

Rådgiver

Tron ha bred erfaring med overordnede planer og strategier for planlegging; kommuneplanens samfunnsdel. Han har også god kjennskap til sosiale aspekter ved byutvikling og områdeutvikling i byområder.
Tron har hovedfag i samfunnsplanlegging fra Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Lillehammer.

402 17 374
tron@insam.no

Bård Sødal Grasbekk

Rådgiver

452 42 148
bård@insam.no

Nina Solberg

Rådgiver

Nina har mangeårig erfaring med prosjektledelse, prosessbistand og forretningsutvikling i privat, offentlig og ideell sektor. Nina er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo, hun har en mastergrad i ledelse (BI) og er sertifisert ledelseskonsulent (CMC).

906 13 953
nina@insam.no