Våre rådgivere

Lars Wang
Rådgiver og daglig leder
 • Bred erfaring fra prosjektledelse og prosessbistand. Erfaring fra mange komplekse byutviklingsoppgaver
 • Sivilingeniør innen samfunnsplanlegging (NTNU).
 • Mastergrad i ledelse. (BI)
 • Sertifisert ledelseskonsulent (CMC)

epost: lars@insam.no
telefon: 905 23 021
last ned CV

Tron Myrén
Rådgiver
 • Bred erfaring med overordnede planer og strategier for planlegging; kommuneplanens samfunnsdel
 • God kjennskap til sosiale aspekter ved byutvikling og områdeutvikling i byområder
 • Hovedfag i samfunnsplanlegging fra Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Lillehammer

epost: tron@insam.no
telefon: 402 17 374
Last ned CV

Reidunn Mygland
Rådgiver
 • Bred erfaring fra komplekse plan- og utviklingsprosjekter, inkludert utbyggingsavtaleprosesser

 • Erfaring med miljøprogrammering i tidlig fase

 • Sivilingeniør innen bygg, etterutdanning innen planlegging


epost: reidunn@insam.no
telefon: 934 62 524
Last ned CV

Sølvi Tellefsen
Rådgiver
 • Rådgiver innen kultur og bibliotekutvikling
 • Bred erfaring innen kultur og bibliotek
 • Utdannet innen omstillinger og endring i offentlig virksomhet
 • Sertifisert ledelseskonsulent (CMC)

epost: solvi@insam.no
telefon: 906 82 987
Last ned CV

 

Dag Erlend Mohn
Rådgiver
 • Solid erfaring med prosjektledelse og forretningsutvikling i privat og offentlig sektor
 • God kjennskap til kulturminnearbeid og -forvaltning
 • Utdannelse innen PR, kommunikasjon, prosjektledelse og språk

epost: dag@insam.no
telefon: 920 35 254
Last ned CV

insams kontorer ligger i 6. etasje på Papirbredden. Adressen er Grønland 58, 3045 Drammen.

Vi er lett tilgjengelige og kan nåes på mange forskjellige måter, blant annet med sykkel, tog, buss, bil og til fots.

Vis større kart