Byutvikling og samfunnsinnovasjon

Ledelse og gjennomføring fra a til å innen by- og regionutvikling, bibliotek, byliv, eiendom og grønn mobilitet. Vi sørger for innovasjon gjennom samarbeid om neste generasjons byer og steder.

Arrangement

Byutvikling – det nye kompetanseområdet? Workshop 24. mars kl. 19-21

Byene våre blir stadig viktigere for å løse samfunnsutfordringer og som gode rammer for de som bor, jobber og bruker byene. Byene blir også stadig mer komplekse. Det krever helhetlige løsninger som går på tvers av sektorer, fag og bransjer og som involverer både praktikere,...
Comments : Off

Invitasjon til konferanse om frivillighet

Inspirasjon, konkrete eksempler og ikke minst dialog rundt framtidsrettet lokal frivillighetspolitikk vil være i fokus denne dagen. Konferansen vil ha med seg praktiske eksempler fra prosjektet “Innovative frivillighetskommuner. Sett av 26. november 2013 til dette...
Comments : Off

Aktuelt

Innovasjon i sentrumsutvikling

Norsk sentrumsutvikling (NSU) arranger i oktober sin 18. sentrumskonferanse. Denne gangen i Stavanger. I år er temaet «Mellom bevaring og innovasjon». Lars Wang fra insam as er invitert til å innlede om innovasjon og omstilling i sentrum foruten at han skal delta i en...