Buskerud fylkeskommune (BFK) har kuttet ut egen bilpark og satser på deling. Etter en anbudskonkurranse ble Hertz Bilpool valgt som leverandør av delingsbiler til BFK. Ved fylkeshuset i Drammen er bilene tilgjengelig for alle ansatte i arbeidstiden, og tilgjengelige for alle andre utenom arbeidstid og i helgene. På denne måten utnyttes ressursene langt bedre og BFK bidrar til at det faktisk er et godt bilpool-tilbud i Drammen. Bilpoolen består av el-biler og en hybrid. Fylkeskommunens reiser blir dermed grønnere, samtidig blir det lettere for ansatte å reise kollektivt eller sykle til jobben når de ikke trenger å bruke egen bil på reiser i jobben. Nå håper BFK at flere andre offentlige og private virksomheter satser på bilpool. Dette tilbudet blir enda bedre om flere offentlige og private virksomheter følger etter.

19. juni var det frokostmøte hvor kommuner og andre aktører i nærområdet var invitert til å høre om BFKs erfaringer. Samtidig forsker Cicero i samarbeid med insam på effekten av bilpoolen hos BFK gjennom forskningsprosjektet ShareOn

 

Bildet: Gro Ekkje fra Buskerud fylkeskommune og Eivind Thorne fra Hertz Bilpool.