Kunde / Vestfold fylkesbibliotek
Tags /

Biblioteksjefene i Vestfold har tegnet en intensjonsavtale om nytt felles biblioteksystem. Alle kommuner i Vestfold unntatt Svelvik, deltar i arbeidet. Målet er å bedre kvaliteten på bibliotektjenestene i Vestfoldbibliotekene, gi et bedre tilbud til brukerne og ha en mer effektiv ressursutnyttelse.

Prosjektet har fått tildelt utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.

Det har vært gjennomført en kost/nytte- analyse som skal danne grunnlag for en helhetlig vurdering om det skal utarbeides en behovsbasert kravspesifikasjon.

insam har bistand prosjektledelsen med prosjektet og forberedt og gjennomført en kost/nytte- analyse av bibliotekenes ulike produksjonslinjer og måleparameter.