Kunde / Nittedal kommune

I forslaget til statsbudsjettet for 2017 er det foreslått at overføring til frivilligsentralene skal være en del av rammetilskuddet til kommunene fra 2017 og fordeles særskilt i en overgangsperiode på fire år. Rammetilskuddet inkluderer midler til videreutvikling og kompetansebygging av frivilligsentralene. Det er bemerket i budsjettforslaget at tilskuddet skal bidra til sterkere og helhetlig kommunalt ansvar for videreutvikling av frivilligsentralene i tråd med lokale prioriteringer.

Samtidig foreslås det å oppheve nasjonale retningslinjer for frivilligsentraler.

I handlingsplanen for Nittedal kommune (2016-2019) ble det vedtatt å legge fram en politisk sak i 2016 hvor Frivilligsentralens framtidige behov for kommunale tilskudd blir vurdert.

insam har på oppdrag fra Nittedal kommune evaluert avtalen mellom Nittedal kommune og Nittedal Frivilligsentral.