Kunde / Solon Eiendom AS

Solon Eiendom AS planlegger utbygging av omtrent 130 boliger ved Langhus stasjon i Ski kommune. insam har bistått Solon Eiendom med å legge til rette for grønne reisevaner hos framtidige beboere i boligprosjektet.

insam har utarbeidet grunnlag for å etablere optimale rammer for grønn mobilitet i reguleringsplanprosessen knyttet til boligutbyggingen. Dette omfattet vurderinger og anbefalinger angående parkeringsoptimalisering og mobilitetstjenester i tråd med kommunale og regionale planer.