Kunde / Solon Eiendom AS

Solon Eiendom AS planlegger utbygging av omtrent 130 boliger ved Langhus stasjon i Ski kommune. insam har bistått Solon Eiendom med å legge til rette for grønne reisevaner hos framtidige beboere i boligprosjektet.

insam har utarbeidet grunnlag for å etablere optimale rammer for grønn mobilitet i reguleringsplanprosessen knyttet til boligutbyggingen. Dette omfattet vurderinger og anbefalinger angående parkeringsoptimalisering og mobilitetstjenester i tråd med kommunale og regionale planer. insam sitt arbeid var et vesentlig bidrag til at kommunens krav om minimum antall parkeringsplasser for privatbiler ble redusert, under forutsetning av at det ble lagt til rette for mer bærekraftige mobilitetsløsninger for beboerne.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Sidsel Ahlmann Jensen (mobil 916 87 961).