Vil du være med å endre norsk byutvikling?

insam søker 1-2 konsulenter innen innovativ byutvikling.

insam jobber med prosesser som ofte går på tvers av fag, aktører og sektorer i samfunnsutviklingen.
Arbeidet består ofte av prosjektutvikling ut fra en idé eller et behov, helt fram til realisering og gjennomføring. Vi arbeider i team som håndterer alle stadier av prosjekter.
insam har en stor bredde i faglig sammensetning og erfaring og vi er derfor interessert i mange typer profiler. Grønn mobilitet, eiendom, kultur, stedsutvikling og klima er eksempler på temaer vi arbeider med, men erfaring fra andre felt kan også være aktuelt.
Vi ønsker oss personer som er opptatt av bærekraftig byutvikling og har fokus på hvordan dette skal realiseres. Interesse for samfunnsinnovasjon er også en viktig egenskap.
Hos oss vil du gå inn i rollen som profesjonell konsulent og arbeide både strategisk og på konkret gjennomføringsnivå.
Erfaring fra prosjekter med samspill mellom offentlig sektor, næringsliv, sivilsamfunn og FoU-aktører vil være en fordel.

 

 

Ta kontakt med Lars Wang, lars@insam.no/90523021. Kortfattet søknad med relevante vedlegg sendes til solvi@insam.no innen 15.08.17.