Tags /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledelse, innovasjon og demokrati er studiet for deg som vil styrke din kompetanse i å lede samfunnsrelatert innovasjonsarbeid gjennom ulike former for samarbeid. Studiet er samlingsbasert og lar seg kombinere med full jobb. Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), Vestregionen og insam as og har fått meget gode tilbakemeldinger.

Studiet fokuserer på innovasjon både i og av offentlig sektor. Samtidig er studiet meget relevant for både bedrifter og ideelle organisasjoner som ønsker å delta i å utvikle lokalsamfunn og regioner. Studiet er relevant uavhengig av hvilket fagfelt eller hvilken sektor du arbeider i, og vil være en arena for tverrfaglighet og dialog på tvers av organisasjoner.

Vi tror deltagerne på studiet blant annet arbeider med å; realisere framtidens kommunestruktur, løse klima- og energiutfordringer, finne innovative løsninger på sosiale utfordringer, skape bedre læringsmiljøer, styrke aktivitet og handel i bysentrum eller skal realisere bedre helsetilbud gjennom samhandling og nye konsepter.

Studiet bygger på og er rettet mot å videreutvikle den norske og nordisk samfunns- og ledelsesmodellen.  Samlingene gjennomføres derfor i Malmø, Aalborg og Drammen. Siste samling blir i Athen.

Studiet er samlingsbasert og gir 30 studiepoeng som kan inngå som del av en mastergrad (Executive Master of Management).

Det legges til rette for at organisasjoner som har deltakere kan få gjennomført en utviklingsoppgave/utredningsarbeid av grupper på 2-3 deltakere (masteroppgave).

Det er nå åpent for å søke opptak for neste program som har oppstart i januar 2018.

Les brosjyren om studiet her:

 

Last ned brosjyre her
Her er lenke til studiet og påmelding på HSNs nettsider.

Foto denne siden: CC opensource.com