Tags /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledelse av innovasjon og omstilling i en demokratisk kontekst

Du kan forme framtidens lederrolle
Ledelse, innovasjon og demokrati er et skoleringsopplegg for deg som må forholde deg til stadig mer komplekse samfunnsutfordringer og som ønsker nye verktøy for å løse disse. Utfordringene stiller nye krav til kompetanse, arbeidsmetoder og roller, og vil kreve samhandling mellom offentlig sektor, privat sektor, FoU-aktører og sivilsamfunnet.

 

Utvikling av løsninger på tvers
I løpet av studiet vil du styrke din kompetanse i å håndtere samarbeidet som modellen over viser, i din egen praksis. Du vil også få innsikt i hvordan kraften som ligger i åpne og tillitsbaserte arbeidsformer kan brukes som et konkurransefortrinn.

 

Et integrert læringsopplegg
Studiet tar utgangspunkt i den norske og nordiske samfunnsmodellen og er rettet mot ledere som ønsker å styrke sin kompetanse i å initierere og lede gjennomføring av samarbeidsdrevet innovasjon.

Du vil møte næringslivsledere som er opptatt av samfunnsinnovasjon, og offensive ledere fra offentlig sektor. Forskere vil formidle refleksjoner fra forskning de arbeider med nå. I tillegg får vi høre politikere som prøver ut nye medvirkningsformer og beslutningsprosesser. Pensum er variert og utradisjonelt og inneholder alt fra klassikere fra verdenslitteraturen til aktuelle rapporter fra pågående forskning.

Refleksjon over egen rolle og praksis står sentralt. Studiet kombinerer relevant teori, ny forskning, praktiske erfaringer, metode, gruppeprosesser og arbeid med egen prosjektoppgave. Oppgaven gjennomføres i grupper på 2-3 personer, og baseres på reelle behov i egen eller andres organisasjon.

Samlinger med nordisk og internasjonalt perspektiv
Samlingene gjennomføres i Athen, Malmø, Aalborg, Århus og Drammen og vil gi deg nordiske og internasjonale perspektiver og utfordringer. Disse byene har oppnådd betydelige resultater, men møter stadig nye utfordringer.

Nytt av året er Athen. Vi ønsker å se den nordiske samfunnsmodellen kontrastert mot Hellas´ situasjon i dag. Mangel på tillit til forvaltning og politikk, høy immigrasjon og finanskrisen er noe av det Hellas har måttet takle i moderne tid. Hvordan har de taklet dette? Og hva kan vi lære av Hellas for å å bli bedre rustet til fremtidens utfordringer?

Studiet er relevant for deg som jobber i offfentlig sektor, frivillige organisasjoner og samfunnsorienterte bedrifter. Målgruppen er både ledere på alle nivåer som arbeider med blant annet disse temaene:

  • Byutvikling
  • Politikk og samfunnsutvikling
  • Helse og samhandling
  • Nye kommune- og regionstrukturer
  • Klima og bærekraft
  • Grønn næringsutvikling

 

Det er nå åpent for å søke opptak for neste masteremne som har oppstart i februar 2018.

Les mer om masteremnet her. 

Foto denne siden: CC Robert Anders
Foto forsiden: CC Kristoffer Trolle