Kunde / Bane NOR / ROM Eiendom / Hole kommune / Statens vegvesen / Buskerud fylkeskommune

Bane NOR planlegger etableringen av en togstasjon på Sundvollen i forbindelse med Ringeriksbanen. insam bidro til utarbeidelse av en mulighetsstudie for utvikling av Sundvollen som knutepunkt og tettsted. insam var sentral i utarbeidingen av strategi og overordnede prinsipper for arealbruk, løsnings- og organsieringsmodeller for byliv, grønn mobilitet og sentrumsutvikling.

Oppdraget ble gjennomført i samarbeid med LPO Arkitekter, SLA Landskapsarkitekter og Norsam.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Sidsel Ahlmann Jensen (mobil 916 87 961).