Transport 2.0:
En arena for fremtidens transportløsninger

Innovasjonsarena Transport 2.0 skal styrke samarbeid mellom næringsliv, offentlig sektor, FoU-miljøer og frivillige organisasjoner. Samarbeidet tar utgangspunkt i både samfunnsutfordringer og kommersielle muligheter for konkurransedyktige alternativer til privatbilen. Dette legger grunnlag for nye prosjekter innen innovasjon og forskning.

Programmet skal blant annet vurdere aktuelle prosjekter, initiativ, samarbeidspartnere og deltakere. Som en del av dette skal Transport 2.0 stimulere til utviklingsarbeid (i regi av ulike aktører) som er å anse som Transport 2.0 prosjekter.

På programmet i 2016 er det også frokostmøter om blant annet infrastruktur for transport 2.0, neste generasjons bysykler og det nye knutepunktet. Transport 2.0 er et samarbeid mellom Vestregionen (15 kommuner vest for Oslo), Smart City Bærum, næringsklyngen Electric Mobility Norway og Buskerudbyen.

Les mer på nettsidene til Transport 2.0

Foto forside/CC: Frank Meffert