Velkommen til Tron Myrén

Vi opplever økt behov og interesse for innovasjon som fordrer samarbeid mellom ulike samfunnsaktører (samfunnsinnovasjon). Vi har derfor fra 01.01.2018 styrket insams lag innen byutvikling og samfunnsinnovasjon med Tron Myrén. Tron har bred erfaring av utviklingsarbeid og...