Vi ser et økende behov for konsulenter som kan bistå i omstilling til økt bærekraft. Vi søker nå 1-2 personer med erfaring fra ledelse av komplekse prosesser i linje, prosjekt og nettverk. Du har god innsikt i strategiarbeid, organisasjonsutvikling og utviklingsprosjekter og vi tror også at du har erfaring fra samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv og FoU-aktører.

Vi er ikke så opptatt av hva som er din basisutdanning, men ønsker at du er interessert i samfunnsutvikling og forskning og at du kan kommunisere med stor grad av presisjon. Du vil jobbe teambasert og vil være med i alle faser fra ideutvikling til gjennomførte prosjekter.

I første omgang holder det at du sender din CV innen 07.12.20 til nina@insam.no.

Les mer om oss på sidene her, eller denne oppsummeringen:

insam as er et ledende konsulentmiljø innenfor tverrfaglig samarbeid og omstilling til økt bærekraft. Vi bidrar til at gode prosesser gir både innovative og praktiske løsninger. Vi har prosjekter som dreier seg om klimaomstilling, byutvikling, sirkulærøkonomi, grønn mobilitet og bylogistikk, områdeutvikling, byliv, kultur- og kulturminner samt inkludering og mangfold.  Våre oppdragsgivere er offentlig sektor samt bedrifter og organisasjoner som er opptatt av samfunnsansvar og bærekraft. insam holder til i Tollbugata, like ved Drammen stasjon.