insam gjennomførte et seminar i Manchester våren 2014. Manchester har gjennom effektiv ledelse og utstrakt samarbeid klart å snu byens negative utvikling og framstår i dag som en moderne, attraktiv by. På seminaret var fokus hva som ligger bak denne transformasjonen – med fokus på ledelse, organisering og finansiering av byutvikling.

“Thanks to strikingly effective civic leadership and brash determination, the city has developed an economic and political system which seems to work. It is increasingly being copied.”
-The Economist, 14. september 2013

Manchester har klart å snu en negativ utvikling, fra å være en industriby i økonomisk nedgang til å bli en moderne by som tiltrekker investeringer, innbyggere og besøkende. For mange byer er Manchester blitt et forbilde for hvordan ambisiøs byutvikling kan organiseres, finansieres og gjennomføres. Mange peker på effektiv kommunal ledelse og sterke partnerskap mellom offentlig, privat og sivil sektor som nøkkelen til suksess. Har Manchester en ny modell for urban governance under utvikling?

På seminaret fikk vi høre mer om hva som ligger bak den positive utviklingen i Manchester.
Seminaret var rettet mot ledere, prosjektledere og fagfolk som har ansvar for by- og stedsutvikling på strategisk nivå.

Les rapporten fra seminaret her: