Skip to main content

insam og ViaNova har på oppdrag fra Hol kommune utarbeidet en rapport som belyser trafikksituasjonen i kommunen, der hovedvekten er lagt på Geilo som har de største utfordringene. Rapporten beskriver utvalgte konsepter som kan bidra til bærekraftig omstilling av reisemønsteret. Disse vil i stor grad kreve utvikling, innovasjon og samarbeid/samskaping. Du kan lese mer her, eller ta kontakt med Reidunn Mygland for mer informasjon.