Skip to main content

GrønnPraksis er den nasjonale arenaen for å formidle og utvikle bærekraftig omstilling i praksis. Konferansen ble arrangert første gang i 2022. I 2023 er Kristiansand kommune hovedarrangør, i samarbeid med både nasjonale og regionale partnere for å videreutvikle GrønnPraksis 23 som nyskapende arena for samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv, frivillighet og akademia. GrønnPraksis vil i samarbeid med KS også være den sentrale møteplassen for alle som arbeider med å realisere sirkulærøkonomi i praksis. Konferansen finner sted på Thon Hotel Norge i Kristiansand og info om program og profil vil bli lagt ut i februar på www.gronnpraksis.no. insam bistår med programarbeid og prosjektledelse, og aktuelle samarbeidspartnere eller faglige bidragsytere kan gjerne ta kontakt med Jon Mihle på jon@insam.no eller 92462539.