Skip to main content

Insam har på oppdrag for Nordr Eiendom AS utarbeidet en rapport hvor formålet er å gi et helhetlig grunnlag for å vurdere, utvikle og beslutte både strategiske føringer og løsninger for grønn mobilitet skreddersydd og optimalt tilrettelagt i hvert enkelt boligprosjekt. Grønn mobilitet integrert i boligutviklingen kan gi flere gevinster, f.eks. bedre bokvalitet og reduserte kostnader både for utbygger og kjøperne/beboerne. Du kan lese mer her, eller ta kontakt med Reidunn Mygland for mer informasjon.