Skip to main content

Prosjektets hovedsatsingsområder er:
1. Ungdom og utviklingsprosjekter rettet mot ungdom – møteplassen
2. Inkludering av innvandrere i Evje og Hornnes kommune

Prosjektet skal utvikle gode byrom og en sentral møteplass i sentrum i arbeid for å skape et attraktivt lokalsamfunn.

image
Politisk rådgiver Anja Hjelseth, ordfører Bjørn Ropstad, prosjektleder Irene Falch Jensen og fylkespolitiker Kåre Gunnar Fløystad (SP). Foto: KRD

insam as har bistått kommunen i søknadsutformingen.

Les mer om tildelingen på nettsidene til Kommunal- og regionaldepartementet.