Skip to main content

Hvordan kan din virksomhet nyttiggjøre seg av samskapende innovasjon?

 

Hvordan lykkes med bytransformasjon og områdeutvikling?

Hva?

Bootcamp Drammen tilbyr heldags eller to dagers workshop i samskaping og endring, med elementer av byutvikling som grunnlag for innovasjonsmetodikk, for offentlige og private virksomheter. Med Drammen som læringsarena, har vi en kunnskapsbasert og praktisk tilnærming til å forstå både suksesser og utfordringer i innovasjonsprosesser. Vi tar utgangspunkt i konkrete eksempler, og observerer, reflekterer og diskuterer løsninger og grep som er gjort og konsekvensene av disse. Vi tilrettelegger for læring gjennom refleksjon og diskusjon, med mål om at deltakerne får nyttig kunnskap å ta med tilbake til egen virksomhet.

Hvorfor?

Byutvikling og områdetransformasjon er komplekse prosesser som krever samarbeid og samskaping, både innad i egen virksomhet og med eksterne aktører. Slike prosesser kan åpne opp for utvikling av nye forretningsområder, metoder og sirkulære tilnærminger, og bidra til å løse klimautfordringene og overgangen til lavutslippssamfunnet.

Hvordan?

Programmet designes etter deltakernes ønsker og behov. Vi tar utgangspunkt i moderne former for byutvikling og samskapende prosesser for å utvikle innovasjonsmetodikk. Det gode stedet å bo, jobbe og leve, lokalt tilpasset med nærhet til kvaliteter og god bevegelsesfrihet er et metodisk rammeverk for innovasjon og omstilling (se www.kortreistkvalitet.no).

Mulige tema kan være:
Prosessledelse – Utviklingsorganisering – Samskapingsmetodikk – Gjennomføringskapasitet

Næringsforeningen i Drammensregionen (NFDR) er vår samarbeidspartner.

Kontakt

Lars Wang
905 23 021
lars@insam.no

Kai Mjøsund
480 69 004
kai@insam.no

Ina Aspestrand
922 16 880
ina@insam.no

Deling og utvikling av kunnskap
Overnatting på et av byens hoteller
Sosial og faglig nettverksbygging
Bevertning på lokale restauranter