Byene våre blir stadig viktigere for å løse samfunnsutfordringer og som gode rammer for de som bor, jobber og bruker byene. Byene blir også stadig mer komplekse. Det krever helhetlige løsninger som går på tvers av sektorer, fag og bransjer og som involverer både praktikere, ledere og forskere. Det er derfor nødvendig å se på byutvikling som et nytt kompetanseområde.

Vi i insam tror at det er behov for å styrke kompetansen innen helhetlig byutvikling – for å kunne realisere mål om kvalitet og gjennomføring. Dette innebærer også å styrke forskning, utvikling og innovasjon innen byutviklingsfeltet. Vi inviterer derfor alle som er opptatt av å styrke byutvikling som kompetansområde til å være med å finne gode strategier videre.

Vi legger opp til spennende innledninger og påfølgende drøfting av:

– Stemmer antagelsen om at helhetlig byutvikling er et nytt og viktig kompetanseområde?

– I så fall, hva kan vi gjøre for å styrke byutvikling som kompetanseområde?

Dagen etter workshoppen holdes Drammenskonferansen 2015 – så det er gode muligheter for å kombinere deltagelse på begge arrangementer.

Hvis du synes helhetlig byutvikling som kompetanseområde høres interessant og relevant ut, så bli med på workshop 24. mars – kvelden før Drammenskonferansen.

Velkommen!