Skip to main content

Markedsgata Tollbugata

Drammen har lenge blitt assosiert med byutvikling. Tollbugata har over flere år hatt en spennende utvikling med nye etableringer i gamle bygninger. Den sentrale beliggenheten og kvaliteten på etableringene har gjort at gata har reist seg fra å være litt belastet til å bli mer attraktiv for flere av byens innbyggere. Drivere av barer og restauranter, innehavere av butikker, beboere, og gårdeiere har tidligere engasjert seg i festivaler og markeder, og tatt ansvar for arealene ute i gata. Nå tar de steget enda et hakk lenger og har laget et konseptforslag for Markedsgata-Tollbugata. Nå har gata blitt bilfri, og i den anledning har lokale ildsjeler satt i gang en nedenfra og opp-prosess med førstehånds kjennskap og masse kjærlighet til strøket.

Engasjementet og motivasjonen springer ut fra et ønske om å behandle denne gata annerledes enn andre gater i byen. Den har en egenart og autentiske kvaliteter som fort kan reduseres. Det har også vært vesentlig å unngå en lang og krevende byggeprosess som kan ta livet av de mest solide foretak. Dette medfører at forslagene er relativt enkle, krever minimalt med gravearbeid og blir lite kostnadskrevende.

Forslaget som nå foreligger spiller på stedets kvaliteter. Historiske bygninger, lokale butikker og serveringssteder med særpreg akkompagneres av stemningsbelysning, et stort innlsag av trær og nyttevekster, salgsboder og tilrettelegging for markeder og festivaler. Kultur-og næringsliv, og bomiljø i symbiose med alle som oppsøker området. En kulturell, grønn lunge for lokale innbyggere, tilreisende, og folk på gjennomfart. En frodig oase midt i Drammen sentrum, 1oo meter fra Drammen stasjon.

Markedsdag i Tollbugata

Ønsket om å bidra til økt byliv er sterkt. Det skjer allerede mye i Tollbugata. En god fortsettelse av dette kan gjøres med enkle grep og lave kostnader. Det har vært et mål å bygge konseptet videre, tuftet på Tollbugatas eksisterende kvaliteter. Sentrumsorganisasjonen Byen Vår Drammen ble koblet på og har sammen med gårdeiere, næringsdrivende og beboere jobbet videre med prosessen. Det ble innvilget midler fra Buskerud Fylkeskommune til prosjektledelse og arkitektur. Drammen kommune har blitt orientert underveis i prosessen og har ønsket initiativet til denne formen for byutvikling velkommen. Nå gjenstår det å se om det er vilje til å finansiere gjennomføring av tiltakene i forslaget.

insam har bistått prosessen med prosjektutvikling og prosjektledelse.

 

Last ned presentasjon av prosjektet her.

 

 

Illustrasjoner: DRMA arkitekter AS