Vil du være med å endre norsk byutvikling?

Vi ønsker personer med erfaring fra komplekse prosesser og med akademisk tyngde. Du har god kjennskap til byutvikling som felt, og din faglige profil kan gjerne være bred og inkludere transport, eiendom, kultur, regional utvikling, vann, klima mv. Du vet hvorfor bærekraftig...
Comments : Off

Lokaliseringsstudie for cricket i Drammen

Cricket er en stor idrett på globalt nivå. Det er en økende interesse og rekruttering til cricket i Norge. Norge har ikke et nasjonalt cricketanlegg i dag, og alle landskamper må derfor spilles i utlandet. Lokaliseringsstudien utreder muligheten for at Drammen kan bli arena fo...
Comments : Off

Vestregionen - handlingsplan for kompetanseutvikling og innovasjon

insam bistår i arbeidet med å utarbeide handlingsplan for kompetanseutvikling og innovasjon. Bistanden består både av å legge opp en prosess som bygger på både kunnskap og på en bred forankring i behov og muligheter i regionen. Samtidig legges det legges grunnlag for konkrete...
Comments : Off

Framtid med fotfeste - ny kulturminnemelding

Fredag 26. april la miljøvernminister Bård Vegard Solhjell fram den nye kulturminnemeldingen. 8 år etter “Leve med kulturminner” fortsetter “Framtid med fotfeste” omtrent i samme retning. Men noe nytt er det også. Mye av fokuset går mot hvordan målene om maks 0,5% årlig tap av...
Comments : Off

Regjeringen: Satser på kommuneinnovasjon

Innovasjonsstrategien til regjeringen vitner om en tydelig ambisjon om å bruke innovasjon og nyskapning som aktive virkemider for å møte morgendagens utfordringer i kommunesektoren. – Innovasjonsstrategien skal gjere det enklare for kommunane å tenkje nytt og løys...
Comments : Off

Utviklingsmidler til Kongsberg kommune

Kr. 200.000,- til Vitensenteret -devotekBank1 i forprosjektmidler fra Oslofjordfondet. Vitensenteret -devotekBank1 er et læringssenter for teknikk, energi, 3D-design og animasjon, hvor teknologi står sentralt. Stedet er et fritidstilbud for barn og ungdom og ligger i 2. etg. på...
Comments : Off

Kulturminneinnovasjon

Ordene kulturminner og innovasjon brukes sjelden i samme åndedrag. Likevel er kulturminnesektoren en del av vårt samfunn som skriker etter innovasjon. De tradisjonelle oppfatningene av kulturminner som hindrer for utvikling kan og bør utfordres. Innovative løsninger må ivareta...
Comments : Off

insam as - en av årets Gaselle-bedrifter!

Bare 1% av landets aksjeselskap har fått den utmerkelsen i 2012. Dagens næringsliv og AAA Soliditet as (tidligere Dun & Bradstreet) har ansvaret for kåringen.
Comments : Off

Kongsberg valgte - The Silver Factory

The Silver Factory er første skritt i arbeidet med å gi nytt liv til Kongsbergs historiske vestside og befeste et sterkt, sammenslått sentrum som vil karakteriseres av et nettverk av aktive offentlige rom og fasiliteter. Bygget er tenkt som en gruve av kunnskap og kultur med en...
Comments : Off

Studietur til Marseille

Ordførere og rådmenn fra Vestregionens 16 kommuner på studietur til Marseille for å få inspirasjon i regional utvikling, byutvikling og kultur. Marseille er i ferd med å gjennomføre Europas største byutviklingsprosjekt –  Le Euromediterranee. Samtidig er Marseille og...
Comments : Off