Kreative Norden 2012

Nordisk ministerråd har gjennom sitt felles initiativ KreaNord de senere år arbeidet med å styrke kulturnæringene i Norden. Nå foreligger en rapport, Kreative Norden 2012, som belyser de mange initiativ, prosjekter og rapporter KreaNord har avstedkommet, og all kunnskapen som er...
Comments : Off

Bibliotek og Borgerservice - Du er alltid velkommen

Rapporten inneholder erfaring fra samarbeid mellom biblioteker og borgerservice i danske kommuner. Her finnes også gode råd til igangsetting av slikt samarbeid. Erfaringene kan overføres til norske forhold. Les rapporten her
Comments : Off

Bolystmidler til Evje og Hornnes kommune

Prosjektets hovedsatsingsområder er: 1. Ungdom og utviklingsprosjekter rettet mot ungdom – møteplassen 2. Inkludering av innvandrere i Evje og Hornnes kommune Prosjektet skal utvikle gode byrom og en sentral møteplass i sentrum i arbeid for å skape et attraktivt lokalsamfunn....
Comments : Off

Studenthus i Drammen- den lille legende

Arbeidet med å etablere nytt studentsamfunn og studenthus i Drammen er igang.  Dette vil bygge opp under Drammen som attraktiv studentby og bidra til at Drammen utvikles som en kunnskapsby. Prosjektet har fått støtte til et forprosjekt fra Regionrådet i Drammen og Drammen...
Comments : Off

Erfaringsbasert masterutdannning i innovativ by- og stedsutvikling

Drammen kommune, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Husbanken har inngått en samarbeidsavtale om å utvikle et felles kompetansemiljø innen bomiljø, by- og stedsutvikling. Avtalen legger til rette for at partene definere mer konkrete samarbeidsprosjekter. Et område...
Comments : Off

Drammen 2036 - Framtidsutstilling Sundland i 2012

Drammen kommune skal utforme ny bystrategi frem til 2036. Som del i dette arbeidet skal det foregå en fremtidsutstilling. Utstillingen inneholdt scenarier, verksteder, utstilling m.m. Utstillingen var i tidsrommet fra 28. januar til 12. februar 2012. insam hadde...
Comments : Off

Seminarer og Kunnskapsmiljøer, læringsmiljøer og byutvikling

I Kongsberg ble det belyst hvordan biblioteket kan ha en sentral rolle i byutviklingen. Seminaret var en del av utviklingen av ny Kunnskaps- og Kulturpark i Kongsberg. Les rapporten her! I Aalborg var sammenhengen mellom byutvikling og kunnskapsintensiv næringsutvikling i fokus....
Comments : Off

Drammenskonferansen 2012

Her vil du finne alt om Drammenskonferansen 2012: Program Foredrag fra konferansen: Møteleder – Lars Wang, insam as Innledning, August E.Røsnes, UMB Bolig – utfordringer og mulige veier videre? adm.dir. Bård Øistensen Hva skjer med boligutvikling og boligmarkedet?...
Comments : Off

Nytt informasjonshefte med råd om tilpasning til et klima i endring

Kommunenes Sentralforbund (KS) har utgitt et nytt informasjonshefte, med tittelen “Lokal tilpasning til et klima i endring”. Heftet formidler i kortfattet form de viktigste resultatene fra utredningsarbeidet “Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og...
Comments : Off

Drammen 2036 - Workshop for eiendomsutviklere

Drammen kommune skal utarbeide en bystrategi fra 2013- 2036. Bystrategien skal vedtas i løpet av 2012. Bystyret i Drammen har lansert tre fremtidsscenarier: Inspiritus, Globus og Friskus.  Her kan du lese mer om Drammen 2036 Den 06. februar ble det avholdt en workshop for...
Comments : Off