Rapport - Masterplan Øvre Sund området i Drammen

Rapporten viser at det er mange spennende muligheter som kan gjøre Øvre Sund til et foregangs område innen byutvikling. Les rapporten her!
Comments : Off

Midlertidige byrom gir bedre byplanlegging - rapport

Rapporten viser også at midlertidighet med hell kan brukes på områder hvor tradisjonell planlegging ikke strekker til. Pilotprosjekter som lar midlertidige tiltak teste ut permanente løsninger, kan gi bedre og mer forutsigbar planlegging fordi man i etterkant slipper å forandre...
Comments : Off

Erfaringsbasert masterutdannning i innovativ by- og stedsutvikling

Partene planlegger nå en etterutdanning på masternivå innen innovativ by- og stedsutvikling med Drammen (Papirbredden) som studiested og med mulighet til både å ta enkeltkurs og få mastergrad. Det legges opp til gradvis utvikling av kurstilbud og oppstart fom høsten 2012. Les...
Comments : Off

Drammen 2036 - Framtidsverksteder i Drammen

Det skal iverksettes et arbeid med ny kommuneplan fram til 2036. Dagens kommuneplan for Drammen gjelder i tidsrommet fra 2007- 2018. I denne prosessen skal det gjennomføres ulike framtidsverksteder og fra 14. til 29. januar 2012 vil bl.a.resultater av disse verkstedene vises fram...
Comments : Off

Sentrale kultur- og fritidsarena i Evje - Hornnes kommune

Evje- og Hornnes kommune planlegger å utvikle Evje sentrum ved å etablere en sentral arena, hvor biblioteket vil utgjøre kjernevirksomheten i denne arenaen. Evje sentrum er i dag et handelssentrum og man vil her utvikle en arena som kan utgjøre en møteplass og sosial arena både...
Comments : Off

Lier kommune - oppgradering av kvalitetssystemer

oppdragsgiver: Lier kommune varighet: 2011 kontaktperson: Rune Drange
Comments : Off

Stat & Styring - ny utgave av tidsskrift for politikk og forvaltning

Tidsskriftet Stat & Styring er utgitt av Universitetsforlaget med støtte fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Utgave nr. 3/2011 som er i salg nå trekker opp kulturhusutviklingen i Norge.  Se tidsskriftets forside
Comments : Off

Kulturnæringens betydning for norsk økonomi - Status og utvikling 2000-2009

En interessant rapport som drøfter og problematiserer definisjoner av kulturnæring og dens verdikjede.  Siden 2000 har verdiskapingen i kulturnæringen vokst med 77 prosent fra 24 milliarder i 2000 til 42 milliarder i 2009. Kulturbedriftene i Oslo sto for 45 prosent av dette....
Comments : Off

Europeisk pris for innovativt kommunearbeid

Deltagerkommuner gjennomfører en egenevaluering og blir deretter vurdert av en ekspertgruppe. De blir målt opp mot en felles standard for godt lokalt styresett, knyttet til effektivitet, deltagelse i politiske prosesser og om kommunen driver etter høye etiske krav. På spill er...
Comments : Off

Fersk NOU om innovasjon og omsorg

Et sentralt spørsmål er hvorvidt kommunenes økte forpliktelser til velferdsproduksjon vil skyve rollen som lokal samfunnutvikler til side. Som det skrives i Maktutredningen: «Omformingen av velferdsstaten har stor innvirkning på det lokale handlingsrommet og er nært knyttet til...
Comments : Off