Spennende studie om ledelse og bærekraft

Les artikkel Brown, B. C. (2011) Conscious leadership for sustainability: How leaders with late-stage action logics design and engage in sustainability initiatives. Human and Organizational Systems. Santa Barbara, Fielding Graduate University.
Comments : Off

Rapport: Kulturen och staden av Rudolf Antoni

Rapporten er en delrapport i en større studie om kulturens betydning for steders attraktivitet. Bak undersøkelsen står Fastighetsägarna i samarbeid med HUI Research og SOM-instituttet ved universitetet i Göteborg. Rapport – Kulturen och staden
Comments : Off

TV-spill for eldre

Spill for eldre er et prosjekt som Drammensbiblioteket har fått statlig midler for å utvikle spesialtilpassede TV spill for demente. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune, Høgskolen i Buskerud og Mektron. Målet med prosjektet er å se hvordan TV spill kan...
Comments : Off

Konseptskisse og helhetlig planløsning for nytt bibliotek i Sauda kommune

Biblioteket i Sauda er idag vanskelig tilgjengelig, samtidig er det også lite synlig , med inngang på baksiden og beliggenheten i 2. etg. på brannstasjonen. Ved å flytte biblioteket ned på gateplan vil biblioteket få en annen posisjon i bybildet og være godt synlig. Det skal...
Comments : Off

Erfaringer fra seminar om kommunal eiendomspolitikk 13 april 2011

Lauri Vestøl, leder for Mosaik-prosjektet i Skien Seminaret hadde stor oppslutning, med 70-80 deltagere fra kommuner, eiendomsselskaper og andre aktører. Under følger små sammendrag av hvert av foredragene. Hvordan realisere boligpolitiske mål? Morten Sandvold, Husbanken...
Comments : Off

Kunst og Gründersenter i Drammen

Drammen kommune har gjennom en lengre periode arbeidet med byutvikling. Man ønsker nå å skape mer kultur og ny næring i byen. Gjennom vurdering av å etablere et kunst og gründersenter kan man skape grobunn for byens videre utvikling.
Comments : Off

Regionalt kulturhus - Kragerø

Kragerø kommune planlegger et regionalt kulturhus , hvor man ønsker dette ferdig til byjubileet i 2016. I planleggingsarbeidet er det viktig å forankre arbeidet i lokalsamfunnet og forankre prosessen både politisk og administrativ.
Comments : Off

Interessante erfaringer fra dansk byutvikling

Studieturen var svært vellykket og satt insam og de andre deltagerne i kontakt med en rekke interessante personer – som kunne fortelle om de danske byenenes arbeid på dette området. insam har derfor utarbeidet en reiserapport hvor de viktigste lærdommene sammenfattes. Les...
Comments : Off

Kongsberg kommune - fremtidige bibliotekmodeller

Kongsberg kommune planlegger utviklingen av en kunnskap- og kulturpark. I denne sammenheng har kommunen foretatt en analyse av ulike bibliotekmodeller som kan være aktuelle i forhold til Kongsberg kommunes sentrumsutvikling. Vi har bidratt med innspill i analysearbeidet.  ...
Comments : Off

Fremtidig ABM-senter i Ulefoss

Nome kommune har vurdert etablering av et nytt Arkiv-bibliotek- og museumssenter (ABM-senter) i Ulefoss ved Telemarkskanalen.  Senteret skal inkludere kommunale og private arkiver,  bibliotek og Gea Norvegica Geopark- og kanalmuseum. Vi har bidratt i analysearbeidet....
Comments : Off