Papirbredden - Drammen Kunnskapspark

Regionalt samarbeid med 11 partnere Les mer: Oppdragsgiver: Regionalt partnerskap Drammensregionen Varighet: 2004-2008 Vår kontakt: Lars Wang
Comments : Off

Bærekraftig utvikling i serbisk kommunesektor

Les rapport Oppdragsgiver: Kommunenes Sentralforbund Varighet: 2003-2009 Vår kontakt: Lars Wang
Comments : Off

Den samfunnsaktive kommune

Nettverksamarbeid mellom seks kommuner (herunder Øvre Eiker) rettet mot å legge et grunnlag for utvikling av kommunenes rolle som samfunnsaktør. Nasjonalt utviklingsprosjekt (FoU) støttet av KS. Prosjektledelse og prosessansvar. Oppdragsgiver: Øvre Eiker kommune og KS Varighet:...
Comments : Off