Aktuelt

Den samfunnsaktive kommune

Av 1. desember 2010 Ingen kommentarer

Nettverksamarbeid mellom seks kommuner (herunder Øvre Eiker) rettet mot å legge et grunnlag for utvikling av kommunenes rolle som samfunnsaktør. Nasjonalt utviklingsprosjekt (FoU) støttet av KS. Prosjektledelse og prosessansvar.

Oppdragsgiver: Øvre Eiker kommune og KS
Varighet: 2003-2005
Vår kontakt: Lars Wang