Vi blir flere i byene, vi bor tettere og vi må dele på arealer, ressurser og tilbud. Hvordan skal vi samtidig sikre at byene blir gode å bo i?

Drammenskonferansen 2016 handler om å bo i byen. Byer fortettes og stadig flere av oss skal bo i byer – hvordan skal byene utvikle seg i forhold til dette? Trenger vi nye konsepter og ny praksis? Konferansen foregår onsdag 16. mars 2016 kl. 09.00 –16.00 på Union scene, Drammen.

Les programmet og meld deg på her

Drammenskonferansen er en årlig begivenhet med fokus på innovativ by- og stedsutvikling. Konferansen er en nasjonal arena for presentasjon, drøfting og grunnlag for ny praksis.

Følg med på nettstedet www.drammenskonferansen.no for oppdateringer.