fbpx

Er det mulig med sentrale, gode og rimelige boliger for alle grupper?

Drammenskonferansen 2020 ønsker å belyse sosiale og økonomiske temaer og problemstillinger ved boligmarkedet. I Norge har vi en tydelig eierlinje hvor de fleste eier sin egen bolig. Terskelen for å komme inn på markedet har blitt høyere med vedvarende høye boligpriser, spesielt i og rundt de store og mellomstore byene.

Les mer om konferansen på drammenskonferansen.no

Påmelding til Drammenskonferansen