Skip to main content

Drammenskonferansen 2021 hadde fokus på innflytelse og medvirkning i by- og stedsutvikling. I år ble konferansen sendt digitalt fra Hollenderiet, det nye folkeverkstedet i Drammensbiblioteket. Opptaket er lagt ut nedenfor.

Drammenskonferansen arrangeres i samarbeid med Husbanken og Drammen kommune. Vil du vite mer om Drammenskonferansen, eller har du forslag til temaer eller problemstillinger som bør tas opp i fremtidige konferanser? Ta kontakt med Nina Solberg.