Drammenskonferansen 2021 har fokus på hvem som har innflytelse – og hvem som bør ha innflytelse – når tidligere industriområder transformeres og etablerte tettsteder og bydeler oppgraderes og fortettes. I år blir konferansen sendt digitalt fra Hollenderiet, det nye folkeverkstedet i Drammensbiblioteket, og digitale deltakere kan kommentere og stille spørsmål underveis. Sendingen strømmes 2. desember, kl. 13 – 15. Meld deg på her for å få tilgang.

Drammenskonferansen arrangeres i samarbeid med Husbanken og Drammen kommune. Vil du vite mer om Drammenskonferansen, eller har du forslag til temaer eller problemstillinger som bør tas opp i fremtidige konferanser? Ta kontakt med Nina Solberg.