Med bakgrunn fra arbeidet med ny kommunestruktur i Norge er det naturlig at Drammenskonferansen 2015 setter fokus på “Den nye byen”.
Konferansen vil trekke opp interessante caser og arbeid som utføres både i Norge og utenfor landets grenser. Erfarne forskere og planleggere innen byutvikling vil legge grunnlag for en spennende dialog.

Drammenskonferansen er rettet mot ledere og fagpersoner som arbeider profesjonelt med by- og stedsutvikling innenfor offentlig og privat sektor.
Konferansen vil også være interessant for mange folkevalgte, studenter, forskere og representanter fra ideelle organisasjoner.

Du kan lese mer om tidligere konferanser under nettsidene til Drammenskonferansen

Påmelding til Drammenskonferansen 2015