Aktuelt

Erfaringsbasert masterutdannning i innovativ by- og stedsutvikling

Drammen kommune, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Husbanken har inngått en samarbeidsavtale om å utvikle et felles kompetansemiljø innen bomiljø, by- og stedsutvikling. Avtalen legger til rette for at partene definere mer konkrete samarbeidsprosjekter. Et område hvor partene ønsker å samarbeide er etter- og videreutdanning på masternivå innen by- og stedsutvikling hvor bomiljø er et sentral tema.

Oppdragsgiver: Drammen kommune, UMB, Husbanken
Varighet: 2011
Vår kontakt: Lars Wang

Les rapporten her!