Aktuelt

Europeisk pris for innovativt kommunearbeid

Av 5. september 2011Ingen kommentarer

Deltagerkommuner gjennomfører en egenevaluering og blir deretter vurdert av en ekspertgruppe. De blir målt opp mot en felles standard for godt lokalt styresett, knyttet til effektivitet, deltagelse i politiske prosesser og om kommunen driver etter høye etiske krav. På spill er kommunens heder og ære, og muligheten for å gjøre seg bemerket i en europeisk kontekst.

Les invitasjonen til kommunene

Les strategien for godt styresett på lokalt nivå