Skip to main content

Varelogistikken er i dag lite koordinert og et høyt antall kjøretøy frakter mye «luft». Bærum kommune, Aker Property Group og Bytjenester samarbeider derfor om å utvikle fremtidens løsninger for varelogistikk. Fornebu HUB åpner i oktober 2022 og er et pilotprosjekt hvor varer lastes om fra store kjøretøy og fraktes ut på Fornebulandet med varesykler og mindre el-kjøretøy på en effektiv og klimavennlig måte. Det vil også bli testet ut andre tjenester som kan bidra til mer bærekraftig, effektiv og brukerorientert varelogistikk. Prosjektet er et godt eksempel på at innovasjon krever samarbeid og «samskaping». insam bistår Bytjenester i prosjektet.

Ta kontakt med Lars Wang for mer informasjon.

Du kan også lese mer om prosjektet her.

Illustrasjon/Foto: Bærum kommune