Skip to main content

Forskningssenteret Include ved UiO skal frembringe kunnskap om hvordan vi kan realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn gjennom inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og offentlig, privat og frivillig sektor. 

Hvordan kan norske kommuner omstille seg til lavutslippssamfunnet på en sosialt inkluderende måte?

Forskningssenteret Include har organisert forskningen i arbeidspakker som alle inneholder flere prosjekter. insam deltar nå i prosjektet «Kortreist» i arbeidspakke 3. Her bistår vi forskere fra SUM, CICERO og UiT i samhandlingen med ulike samfunnsaktører. Målet er å utforske hvordan norske kommuner kan omstille seg til lavutslippssamfunnet på en sosialt inkluderende måte.

Prosjektet undersøker hva omstilling i kortreist sammenheng kan innebære for lokalsamfunn. Hva kan være barrierer og muligheter i arbeidet med å omstille lokalsamfunnet? I prosjektet jobber vi videre med rammeverket fra Kortreist kvalitet. Vi spør hvordan kommuner kan fasilitere, implementere og følge opp kortreiste strategier, og hvordan de kan samarbeide med næringsliv og innbyggere for å oppnå dette.

Kortreist har følgende partnere: A-Lab, Spire, KS, Arendal kommune, Hurdal kommune, Lillestrøm kommune og Oslo kommune.

Vil du vite mer om insams deltakelse i Include? Da kan du ta kontakt med Bård Sødal Grasbekk på tlf. 452 42 148