Skip to main content

I forbindelse med oppstarten av Ledelse, innovasjon og demokrati 20. oktober i Drammen presenteres det som trolig er det viktigste business-case i Norge gjennom tidene. Arve Johnsen vil fortelle om etablering av Statoil og drøfte dette i lys av de utfordringer som Norge har stått overfor og hva som kreves for å lede innovasjon i dagens kontekst. Johnsen var direktør for Statoil i den virkelig avgjørende fasen i selskapets historie. Sammen med daglig leder i Vestregionen Nina Solberg og kursansvarlig Lars Wang HBV/insam as ønsker velkommen til lederprogrammet «Ledelse, innovasjon og demokrati» i regi av Høyskolen i Buskeud og Vestfold. Les mer om dette på nettsidene til Vestregionen.