Skip to main content

Insam har bistått Ruter med å etablere en strategisk forståelse av holdeplassenes betydning og potensial for å realisere deres målbilde. Ruter har formulert et ambisiøst målbilde som vil legge økt vekt på konseptutvikling av framtidens holdeplasser. Utgangspunktet er ønsket om å tilrettelegge for helhetlige reiseopplevelser og skape et tilbud med kvalitet i alle ledd. Holdeplassenes innhold, utforming og funksjon er en del av dette. Det er en målsetting at holdeplassenes status heves og at ventetid på holdeplasser skal kunne utnyttes til noe nyttig og innholdsrikt.

Ta kontakt med Jon Mihle for mer informasjon.