Skip to main content

GrønnPraksis 22 er en ny arena for alle som ønsker å styrke lokalt og regionalt arbeid for bærekraftig omstilling. Her løftes de konkrete prosjektene opp og erfaringer deles for å skape ringvirkninger langt utover eget lokalsamfunn. Deltakere er folkevalgte/tillitsvalgte, ledere og fagpersoner fra både kommunene, næringsliv, staten, sivilsamfunn og FoU-miljøer.

GrønnPraksis arrangeres for Kristiansand kommune, KS og Kortreist kvalitet-samarbeidet. Ta kontakt med Jon Mihle for mer informasjon.