Skip to main content

mariano-mantel

Du er invitert til å lære mer om noe av det mest spennende innen moderne transport og integrerte løsninger for mobilitet i by. 

Innovasjonsarena Transport 2.0 arrangerer ekspedisjonen og inviterer til spennende presentasjoner, prosesser og drøftinger.
Finland er i forkant med innovasjon innen mobilitetstjenester, og Helsinki satser offensivt og  planlegger å gjøre privatbilisme unødvendig i løpet av få år. Kollektiv- og deletransport skal gjøres enklere, mer fleksibelt og billigere. På denne måten skal det kunne konkurrere med privatbilen. En ny tjeneste hvor reisende kan planlegge og betale for alt fra buss og tog til bysykkel, delebiler og taxi ble lansert i oktober i år. Utbygging av en ny bydel brukes til å utvikle og teste nye mobilitetsløsninger i samarbeid med beboere og bedrifter. Vintersykling er en sentral del av dette.

Hensikten med ekspedisjonen er både å lære og bygge nettverk. Det blir tid til drøftinger blant deltagerne om hvordan vi kan bruke Helsinkis erfaringer og om idéer til samarbeidsprosjekter.

Tidspunkt:  28.-30. november 2016
Avreise 28. november (kveld), retur 30. november (kveld).

Påmelding på denne siden.

Foreløpig program:

Tirsdag 29. november – kl 9-17
Maas Global – utvikling av nye løsninger
Mobilitetstjenesten Whim ble lansert i Helsinki oktober i år. Gjennom appen kan brukerne kombinere reiser med sykkel, buss, tog, bilpool-biler og taxi i Helsinki. Det finske selskapet Maas Global er ansvarlige for utvikling og drift av systemet. Presentasjon v/ CXO og Co-Founder Kaj Pyyhtiä i MaaS Global
Smart Kalasatama – arena for mobilitetspiloter, bildeling og brukermedvirkning
Kalasatama er en Helsinki-bydel under utvikling, som brukes til å realisere og teste nye mobilitetstjenester, bildelingsordninger  og en rekke andre løsninger for redusere reisebehov og skape grønne reiser. Beboere og bedrifter i området er aktivt involvert i testing av forretningspotensial og brukervennlighet  i ulike løsninger. Presentasjon og omvisning i Kalasatama v/ Maija Bergström m.fl., Forum Virium Helsinki
Miraklet i Oulu.
I Oulu, en by innerst i Bottenviken, omtrent på høyde med Nordland fylke, er sykkel en naturlig del av mobilitetssystemet. Med en sykkelandel på hele 12% gjennom vinteren viser byen at kaldt klima ikke er et hinder for omfattende sykkelsatsinger. Vi får høre om hvordan dette har blitt gjennomført. Hvordan har byen arbeidet strategisk for å få til dette? Vi møter presidenten i organisasjonen Winter Cycling Federation, Timo Perälä, på hjemmebane.
Onsdag 30. november – kl 9-17
 Finlands satsing på Mobility as a service
Som de første i verden utvikler Finland en åpen innovasjonsplattform for mobilitetstjenester, med fokus på dør-til-dør mobilitet og enkel planlegging og betaling av hele reisekjeden. Transport- og kommunikasjonsdepartementet og Tekes (Finlands svar på Innovasjon Norge) samarbeider om satsingen, og det implementeres en rekke piloter i Helsinki og andre byer. V/ MaaS senior ekspert Marrti Korkiakoski fra Tekes.

Nissan

Nissan har sitt nordiske hovedkontor i Finland, og leverer både elektriske biler og varebiler. Nissan jobber med vehicle-to-grid løsninger. Hvordan ser Nissan på fremtiden innen transport og på Helsinkis arbeid for å gjøre privatbilen overflødig? Ved representant fra Nissan, Helsinki.

Helsinkis strategi og tiltak for grønn mobilitet
Helsinki og 6 nabokomuner har felles mål og strategi for å gjøre privatbilisme unødvendig innen 2025. Implementering av det nye planleggings- og betalingssystem for kollektiv- og deletransport er godt i gang. Ved representant fra Helsinkis regionale transport myndighet HSL / HRT.
Hyperloop mellom Helsinki og Stockholm
Med landfast forbindelse kan dette bli en ny superregion med felles arbeids- og boligmarked. Fra dagens 3,5 timer med fly eller 17 timer med båt til 28 minutter med Hyperloop. Mulighetsstudien fra FS Links og KPMG viser potensialene dette gir både i og mellom dagens hovedstadsregioner.

Hotell og fly

Deltagerne er selv ansvarlig for å bestille fly og hotell.

Det tar ca 30 minutter med tog mellom flyplassen og Helsinki sentrum. Vi kan anbefale følgende flyavganger Oslo-Helsinki-Oslo:

28. november Oslo-Helsinki: SAS avg. kl 18.50 / ank. kl 21.15

30. november Helsinki-Oslo: Finnair avg. kl 19.15 / ank. kl 19.45

Vi kan anbefale følgende hoteller i sentrum:

GLO Hotel ART

Hotel Sokos Presidenti

Deler av programmet vil bli gjennomført på GLO Hotel ART.

Påmelding og deltageravgift

Det er mulig å melde seg på så lenge det er ledige plasser. Bindende påmelding skjer ved betaling av deltageravgiften. Deltageravgiften er kr. 3000,- per person. Deltageravgiften dekker 2-dagers program og felles middag (29. nov) og lunsjer (29. og 30. nov).

For påmelding, klikk her.

Har du spørsmål eller innspill til turen, ta kontakt med sidsel@insam.no

Les mer om Helsinkis ambisjoner og planer i The Economist og  i denne artikkelen fra The Guardian.