By- og samfunnsutvikling er gjerne knyttet til utvikling av områder og eiendommer. Gode prosesser fra tidlig fase til gjennomføring blir stadig viktigere. Dette opplever vi ofte i prosjekter vi er engasjert i. Derfor er det med stor glede at vi kan ønske Reidunn Mygland velkommen som ny rådgiver i insam.

Bilde_Reidunn

Reidunn er utdannet sivilingeniør bygg, og med tilleggsutdanning innen planlegging. Hun har over 20 års erfaring fra henholdsvis Statsbygg og Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune. Erfaringen er bred og variert fra prosjektleder og utreder innen komplekse plan- og utredningsprosesser, lokaliseringsanalyser, strategisk planfaglig rådgivning og forhandling av utbyggingsavtaler, til prosjektleder for prosjektering og gjennomføring av utbedring av eldre murgårdsbebyggelse.

Hun har særlig interesse for og erfaring fra prosjekter med vekt på miljø og bærekraftig stedsutvikling, og har bidratt i strategiarbeid og verktøyutvikling innen miljø. Gjennom praksis har hun opparbeidet seg bred forståelse for planprosesser og politiske beslutningsprosesser. Reidunn Mygland starter i insam i august, og vi gleder oss til å samarbeide med henne.