Skip to main content
Aktuelt

Klimatilpasning i kommunene

Heftet er utgitt av KS og har tittelen ”Lokale tilpasninger til globale klimaendringer”.  Vi har bidratt med prosjektledelse, research og tekstutforming.
Heftet inneholder først og fremst en samling eksempler på nye tilpasningstiltak i små og store kommuner over hele landet. Flere av eksemplene viser at problemer som følge av klimaendringer allerede er blitt svært tydelige i mange norske kommuner. Utgivelsen av heftet er et første skritt i KS sitt arbeid for å skyve klimatilpasning høyere opp på agendaen i kommunesektoren. Dette følges nå opp med et større forskningsprosjekt om klimaendringenes innvirkning på kommunal infrastruktur.

Les heftet

Oppdragsgiver: KS
Varighet: 2009 – 2010
Vår kontakt: Nina Solberg