Skip to main content
Aktuelt

Kommunen som samfunnsutvikler

Prosjektet Livskraftige kommuner i regi av KS har gjennom et bredt anlagt nettverkssamarbeid (2006 – 2010) rettet fokus mot kommunenes rolle som samfunnsutvikler.  Målet med prosjektet har vært å øke det politiske engasjementet for kommunale oppgaver hvor ansvar og myndighet ikke er formalisert; blant annet rollen som organisator for verdiskaping. Prosjektet er en oppfølging av prosjektet Den samfunnsaktive kommune (2003-2005).

Les rapport

Oppdragsgivere: KS
Varighet: 2006-2010
Vår kontakt: Lars Wang