Skip to main content
Aktuelt

Konseptskisse og helhetlig planløsning for nytt bibliotek i Sauda kommune

Biblioteket i Sauda er idag vanskelig tilgjengelig, samtidig er det også lite synlig , med inngang på baksiden og beliggenheten i 2. etg. på brannstasjonen. Ved å flytte biblioteket ned på gateplan vil biblioteket få en annen posisjon i bybildet og være godt synlig. Det skal utarbeides en konseptskisse for Sauda bibliotek som vil tydeliggjøre ulike bibliotekmodeller og anbefale et mulig konsept som vil danne grunnlag for et forslag til en helhetlig planløsning for Sauda bibliotek.

Oppdragsgiver: Sauda kommune
Varighet: 2011
Vår kontakt: Sølvi Tellefsen