Skip to main content

Kortreist kvalitet gir et forskningsbasert og framtidsrettet rammeverk for å realisere byutvikling med kvalitet. Gjennom dette flyttes fokus fra en polarisert diskusjon om tett eller spredt, kommune- eller utbyggerdrevet, høyt eller lavt, vern eller vekst til kvalitet i prosjekter og strategier.

Rapporten «Kortreist kvalitet» er utarbeidet av insam, Cicero og Civitas, på oppdrag fra KS. Den har nå sluppet gjennom FNs klimapanels nåløye for presentasjon på klimapanelets vitenskapelige konferanse om byer og klima i Canada i mars. Dette skjedde i konkurranse med over 1000 andre søknader om å holde innlegg på konferansen.

insam v/Lars Wang har vært prosjektleder for arbeidet med rapporten og insam legger også Kortreist kvalitet til grunn i mange av sine egne prosjekter.
Kontakt Lars for mer informasjon T: 905 23 021 lars@insam.no

Les mer om dette hos KS her.

Les mer om rapporten og last den ned her.

Foto denne siden: Inger Lise Zamata
Foto forsiden: Knut Ole Opeide