Aktuelt

Kreative Norden 2012

Av 16. oktober 2012 Ingen kommentarer

Nordisk ministerråd har gjennom sitt felles initiativ KreaNord de senere år arbeidet med å styrke kulturnæringene i Norden. Nå foreligger en rapport, Kreative Norden 2012, som belyser de mange initiativ, prosjekter og rapporter KreaNord har avstedkommet, og all kunnskapen som er generert.

Rapporten fokuserer på fire temaer, som skal gi innblikk i utfordringene kulturbedrifter og kreative bedrifter i Norden står ovenfor, samt anbefalinger til videre nordisk samarbeid:
– Strategisk samarbeid og utveksling – Fremme nye muligheter for finansiering- Utdannelse og utvikling- Felles fremtid, et styrket indre marked i Norden

Les rapporten her