Skip to main content
Aktuelt

Kulturnæringens betydning for norsk økonomi - Status og utvikling 2000-2009

En interessant rapport som drøfter og problematiserer definisjoner av kulturnæring og dens verdikjede.  Siden 2000 har verdiskapingen i kulturnæringen vokst med 77 prosent fra 24 milliarder i 2000 til 42 milliarder i 2009. Kulturbedriftene i Oslo sto for 45 prosent av dette. Næringen fremstår som mer arbeidsintensiv enn norsk næringsliv generelt, og har i perioden hatt en jevnere utvikling.
les rapporten her