Skip to main content

Norsk sentrumsutvikling (NSU) arranger i oktober sin 18. sentrumskonferanse. Denne gangen i Stavanger. I år er temaet «Mellom bevaring og innovasjon». Lars Wang fra insam as er invitert til å innlede om innovasjon og omstilling i sentrum foruten at han skal delta i en plenumsdebatt. NSU er en organisasjon for sentrumsforeninger, næringsforeninger og gårdeiersammenslutninger fra hele Norge. Les mer om NSU og Sentrumskonferansen her