Skip to main content

Cricket er en stor idrett på globalt nivå. Det er en økende interesse og rekruttering til cricket i Norge. Norge har ikke et nasjonalt cricketanlegg i dag, og alle landskamper må derfor spilles i utlandet. Lokaliseringsstudien utreder muligheten for at Drammen kan bli arena for både et nasjonalt og et lokalt cricketanlegg.
Lokaliseringsstudien for cricketanlegg er utarbeidet i samarbeid med en prosjektgruppe bestående av representanter fra Drammen Cricket Klubb, Norges Cricketforbund, Drammen Idrettsråd og Drammen kommune (v/ Byprosjekter, Byplan og Vei, Natur og Idrett ).
insam har bidratt med prosjektledelsen for lokaliseringstudien, inkl etablering og samarbeid med prosjektgruppen og ansvar for utarbeiding av rapporten.
oppdragsgiver: Drammen kommune v/ Byprosjekter
varighet: 2013
ansvar: Sidsel Ahlmann Jensen