Skip to main content

Prosjekt for ny og økt bruk av Numedalsbanen vil i 2021 gå over i en hovedprosjekt- og gjennomføringsfase. Forstudien (2019) og forprosjektet (2020) har vist at det er stor vilje til samarbeid med mellom eier (Bane NOR), lokalt næringsliv og andre gode krefter. Det har også kommet klart fram at det finnes et stort potensial for mer bruk og at veien fram til denne bruken kan være relativt kort.

Den nye bruken dreier seg blant annet om et bedre tilbud innen dresinsykling, overnatting i stasjonsbygninger og sykling på jernbanetraseen. I hovedprosjektet siktes det mot at flere av disse tilbudene vil etableres og satt i drift allerede i 2021. Samtidig skal det i hovedprosjektet jobbes med å få på plass en bred og slagkraftig organisering av arbeidet.

Numedalsbanen ble åpnet i 1927 og nedlagt for persontrafikk i 1989. Den går fra Kongsberg til Rødberg (92,8 km). Strekningen Rollag-Rødberg ble fredet i 2013 og utgjør et helhetlig og representativt jernbaneanlegg fra 1920-årene.

Prosjektet har så langt vært støttet økonomisk av Bane NOR, Viken fylkeskommune og Rollag kommune, i tillegg til en betydelig andel egeninnsats.

Prosjekteier har vært Rollag Næringsforening, Insam har bistått med prosjektledelse.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med Dag Erlend Lohne Mohn, tlf 920 35 254